U en uw kind(eren) zijn van harte welkom op Talentrijk!

Voor het eerst naar school

Het basisonderwijs is voor kinderen vanaf 4 jaar. Kleuters zijn dan ook vanaf hun vierde verjaardag welkom op onze school. Twee weken voor hun vierde verjaardag mogen zij gedurende twee weken alle ochtenden naar school. Vanaf hun vierde verjaardag mogen zij 'volledig' naar school. 

De kleuters worden ongeveer zes weken voor hun vierde verjaardag middels een uitnodigingskaart hiervoor uitgenodigd en het gezin krijgt een kennismakingsbezoek van de leerkracht van groep 1. Voor kleuters die na de zomervakantie bij ons op school komen is er een gewenningsperiode. In overleg met de ouder(s) wordt dit afgesproken.

Wanneer uw kind bij ons op school komt ontvangt u een informatiebrochure in de vorm van een jaarkalender waarin alle informatie, praktische zaken en data vermeld staan. Er wordt verwezen naar onze digitale schoolgids op onze website. Op deze website staat nog veel meer interessante informatie. Wanneer u nog vragen heeft willen wij die natuurlijk graag beantwoorden.