Missie

Ontdek je eigen mogelijkheden!

Visie

Op Talentrijk hebben we oog voor de eigen TALENTEN die elk kind heeft. Ons doel is om, SAMEN met het kind en de ouders, deze mogelijkheden te ONTDEKKEN en uit het kind te halen. Dan kan het kind OPGROEIEN met een POSITIEF ZELFBEELD. Om dit te kunnen bereiken, streven we nar een evenwicht tussen UITDAGING, VAARDIGHEDEN EN KENNIS.