Oudergeleding en Personeelsgeleding

We werken constructief samen!

MR


Wat is de MR?

De MR (de MedezeggenschapsRaad) is een groep van 4 leerkrachten en 4 ouders die samen meekijken en meedenken met het reilen en zeilen op school. Dit kunnen zaken zijn die zich elk schooljaar voordoen, zoals het schoolplan of de groeps-/leerkrachtverdeling (formatie) van het nieuwe schooljaar. Maar ook bijzondere zaken zoals een fusie of bouw van een nieuwe school komen aan de orde. En dan natuurlijk allerlei beleidsmatige dingen, zoals het nadenken over een nieuw onderwijssysteem, Passend Onderwijs, Kwaliteitsontwikkeling etc. Over al deze dingen denken en praten we samen; in sommige gevallen is school verplicht om de MR om instemming te vragen, in andere gevallen kan de MR advies geven.  In ieder geval kunnen we onze stem laten horen!

De MR vergadert zo’n 5 á 6 keer per schooljaar, de data hiervan kunt u vinden in de jaarkalender. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar, al kan er eens een onderwerp tussen zitten dat achter gesloten deuren besproken moet worden. Van harte welkom dus om een keer te komen kijken/luisteren!

Naast de MR heeft onze schoolvereniging een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, waar het verenigingsbeleid van het bestuur, zoals personeelsbeleid, al dan niet wordt goedgekeurd. In deze raad is onze school vertegenwoordigd door een lid van de medezeggenschapsraad. De naam van onze vertegenwoordiger kunt u vinden in onze jaarkalender

 

OR

 

Talentrijk beschikt over een actieve ouderraad. Deze raad wordt gevormd door een groot aantal ouders. De ouderraad verleent veel hand- en spandiensten, waaronder het mede organiseren van een ouderinformatieavond,  het Sinterklaasfeest, de vieringen rond Kerst en Pasen en andere buitenschoolse activiteiten.

Daarnaast wordt de ouderraad evenals de medezeggenschapsraad als klankbord gebruikt bij het uit te voeren schoolbeleid.