International Primary Curriculum (IPC)

Inspirerend, projectmatig en opbrengstgericht onderwijs in de zaak- en creatieve vakken

IPC is een uitdaging

maar vooral een verademing voor de leerkracht en de leerlingen. De leerlingen zijn meer betrokken bij het leerproces en elkaar.

Onderwijs op Talentrijk

is een innovatief proces.

Talentrijk, de school waar ......

 ... kwalitatief taal -lees en rekenonderwijs wordt gegeven,

... opbrengstgericht wordt gewerkt,

... we met plezier en enthousiasme werken met kinderen,

... de Christelijke identiteit centraal staat,

... we werkelijk samenwerken met ouders en kinderen,

... kinderen hun creativiteit en vindingrijkheid helemaal kwijt kunnen,

... kinderen geleerd wordt verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces,

... een balans is tussen het aanleren van kennis en vaardigheden.

 

Kortom: De school waar de TALENTEN van uw kind gezien worden!

Uw kind heeft talent!

Niet alleen uw kind, maar u en al die andere mensen en kinderen om u heen ook!

IPC

IPC stimuleert alle kinderen om beter te leren. Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en doelgericht leren staat bij ieder project centraal. IPC biedt betekenisvol onderwijs voor alle kinderen.

IPC is een onderwijsprogramma voor de zaak- en creatieve vakken, waarbij effectief leren centraal staat. Het bestaat uit 80 projecten voor de groepen 1 t/m 8. Elk project heeft een herkenbare structuur, heldere leerdoelen en een geintegreerde internationale leerlijn.

Met IPC werken we met de leerlingen doelgericht aan kennis, vaardigheden en inzicht. Het kind als (wereld) burger staat centraal. Door de vakgebieden aan te bieden op een eigentijdse manier; leren de kinderen effectief en met plezier.

 

IPC in onze school

Gemiddeld werken we zes tot acht uur per week met IPC. In de praktijk betekent dit vaak dat onze leerlingen 's ochtends les krijgen in Rekenen, Taal en Lezen - RTL vakken. In de middag werken we met IPC, waar vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, ICT, techniek, handvaardigheid en muziek aan bod komen.

Bij ons op Talentrijk ...........

...hebben meervoudige intelligenties en leerstijlen een plek.

...zijn de zaakvakken, ICT en kunstzinnige vorming geintegreerd in 80 projecten. De vakken komen binnen de projecten apart in blokken aan bod.

...wordt doelgericht gewerkt aan kennis-, vaardigheids- en inzichtsdoelen.

...werken kinderen aan zelfvertrouwen, begrip en ontwikkeling in nationale en internationale context.

...wordt het leerproces vastgelegd, beoordeeld en geevalueerd met de leerling.

...beantwoorden we aan de kerndoelen voor de zaakvakken en creatieve vakken.

IPC is voor ons stimulerend en aantrekkelijk onderwijs met een duidelijke structuur

De verschillende projecten bestaan uit stimulerende en voor leerlingen aantrekkelijke onderwerpen als Schatten, Het Regenwoud, Een missie naar Mars, Chocolade, Gezondheid en Nieuws maken.