Missie

Ontdek je eigen mogelijkheden!

Meer getalenteerde leerlingen

Op Talentrijk vinden we het belangrijk dat alle kinderen gezien worden, met al hun mogelijkheden en talenten!

Er zijn kinderen met bovengemiddelde cognitieve mogelijkheden, de (meer) begaafde leerlingen. Deze kinderen hebben speciale aandacht nodig om uiteindelijk de mogelijkheden, de talenten die ze hebben, te kunnen gebruiken. Zodat zij kunnen opgroeien tot volwassenen die in staat zijn om te komen tot prestaties op begaafd niveau. Deze leerlingen beschikken over eigenschappen die maken dat het reguliere leerstofaanbod voor  hen niet voldoende is. Wij vinden het belangrijk dat we deze eigenschappen herkennen en erkennen, zodat we goed kunnen inspelen op de leerbehoeften van deze kinderen.

Het is van belang dat we zo vroeg mogelijk signaleren welke leerlingen een aanpassing in aanpak en leerstof nodig hebben, zodat we daar zo snel mogelijk op in kunnen spelen. Hiermee hopen we mogelijke faalangst en onderpresteren te voorkomen.

Negen basisscholen in Nijverdal en Hellendoorn hebben een bovenschoolse plusgroep opgezet. Zij vinden het belangrijk om  leerlingen die meer aankunnen dan de verrijking die al in de eigen groep wordt gegeven, extra uitdaging te bieden. Talentrijk is één van die negen scholen. Vanaf groep 5 heeft Talentrijk de mogelijkheid om kinderen naar deze bovenschoolse plusgroep te verwijzen. Doel van de plusgroep is om meer uitdaging te bieden op het persoonlijke en cognitieve vlak. Samenwerken en creëren is hier van groot belang, evenals het ‘buiten de kaders’ leren denken. 

Op Talentrijk is een Specialist Begaafdheid aanwezig: Marieke van Bodegraven. Zij is tevens leerkracht van de bovenschoolse plusgroep 5/6 en van de plusgroep 7/8, waar de kinderen eventueel naar verwezen kunnen worden.

Goed onderwijs voor (meer)begaafden is goed onderwijs voor iedereen!

Verbeteren transfer Plugroep (deel 1)

Verbeteren transfer Plugroep (deel 2)