Missie

Ontdek je eigen mogelijkheden!

Pestprotocol Talentrijk 2017-2018

Klik hier om het pestprotocol van onze school te openen.

Handboek privacywetgeving

 

Klik hier om het handboek AVG (algemene verordening persoonsgegevens) te openen.

Protocol Medisch handelen

Klik hier om het protocol medisch handelen te openen.

Verklaring toestemming tot het verstrekken van medicijnen op verzoek (downloaden)

Afspraken Klassenuitjes

Wij hebben op Talentrijk afspraken, die betrekking hebben op de klassenuitjes. 
Om deze afspraken na te lezen, kllikt u op de afbeelding.