De schoolgids en de schoolkalender

Informeren van onze ouders en verzorgers

Samen met de leerlingen, de ouders en het  team werken we aan onze school Talentrijk. Waar intensief met elkaar wordt samengewerkt is communicatie van groot belang. Om de communicatie zo optimaal mogelijk te organiseren hebben we op school  een schoolkalender en schoolgids. Om aan te geven welke ontwikkelingen er spelen dit schooljaar, ontwikkelen wij een jaarplan. 

Klik hier om de schoolgids 2018-2019 te openen

Klik hier om het schooljaarontwikkelplan te openen

De schoolkalender heeft ieder gezin aan het begin van het schooljaar van ons ontvangen.
In de kalender op deze site vindt u  de geplande activiteiten van onze school voor dit schooljaar.

Mocht u vragen/opmerkingen/verbeteringen hebben over de schoolgids of de schoolkalender, dan kunt u contact opnemen met onze directeur Jessica Gerritsen of mailen naar dir@talentrijk-ikt.nl